25 sällsynt historisk bilder som kommer att hitta dig inte i din historie böcker

25. En man vägrar att göra den nazistiska hello 1936

Här är mannen som sköt korsade armarna i en nazistisk hej 1936, i början av en militär fartyg som att delta i tyska Hitler. Alla dessa män visa sin lojalitet till den nazistiska partiet och dess ledare förutom den här mannen, August Landmesser.