31 Ovanliga bilder av berömda historiska ögonblick

1 augusti 28, 1963

Här är ett foto taget bakom statyn av president Lincoln vid Lincoln Memorial i Washington DC under det berömda talet av Martin Luther King Jr., pastor och amerikansk aktivist i augusti 1963: ”Jag har en dröm”. markerade andarna för sysselsättning och frihet.

2. Inspelningen av MGMs lejon. [1929]

Det är förmodligen den mest kända lejonet i Hollywood. Här är det ögonblick då den berömda lejonen brummande i början av de största amerikanska filmerna spelades in för första gången 1929. Men det är 1957 som den berömda Lion Leo kommer att behållas för alla nästa film av MGM.